تمام تلاشم را می نمودم تا به چشمان زیبایش نزدیک تر شوم، برای آنکه چشمان سبز رنگش احساس را از من ربوده و در عمق تاریک خود نهفته بود و تنها راه باز پس گرفتن را پریدن به اعماق دریایش می دانستم. پس آنقدر شناور آن دریا گشتم تا خودم سبز شدم، آنقدر سبز که چشمان سبز رنگش دیگر مرا ندید. نهایت، گمگشته به آن عمق تاریک رسیدم تا احساسم را برهانم ولی نمی دانستم احساس تنهایم در آن تاریکی آنقدر ترسیده تا در آغوش عمق سبز آرمیده است.

Print Friendly

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.